Ambulancen kører fra Aarhus til Ukraine

Den 1. juni kørte 3 århusianere til Ukraine med en ambulance, som Falck har doneret. Turen på 2.600 km endte ved børnehospitalet i byen Izmail ved Sortehavet. Onsdag den 1. juni kom en af Falcks ambulancer ud på en lidt længere udrykning end sædvanligt. Ikke mindre end 2.600 kilometer skulle tilbagelægges, før destinationen blev nået. Det er den århusianske hjælpeorganisation ApiAid, der har fået en aflagt ambulance doneret af Falck, og nu står tre frivillige klar til at køre den til Izmail, der ligger ved Donau-deltaet på den ukrainske sortehavskyst.

Se en kort video fra turen her http://www.youtube.com/watch?v=h7w6CqlKXQs

- Vi besøgte børnehospitalet sidste år, og her spurgte overlægen, om vi kunne skaffe en brugt ambulance. Den nuværende er en gammel udtjent sag, der absolut har set bedre dage, så ønsket om en ny, brugt var egentlig et beskedent ønske, siger Peter Jensen, der er formand for ApiAid.

Sammen med to andre frivillige, Ole Merrild og Magne Kåsastul, skal han tilbagelægge de mange kilometer, hvorefter han forventer en varm modtagelse.

- Vi er de heldige, der skal køre derned. Turen tager tre dage, og det skulle gerne blive til det helt store show, både ved afrejse og ved ankomst til hospitalet i Izmail, siger Peter Jensen med et smil.

Gennem de senere år har ApiAid sendt to lastbiler årligt med genbrugsting foruden forskelligt hospitalsudstyr til Izmail. Og det er også blevet til kontant hjælp til børnehospitalet.

- De bad os på et tidspunkt om 500 kr., så de kunne indkøbe de vigtigste ting for at redde de små børn. Men vi havde mulighed for at sende dem 10.000 kr., så de blev ovenud lykkelige, fortæller Peter Jensen.

Med Falcks donation er det så igen blevet muligt for foreningen at hjælpe børnehospitalet. Importtilladelsen kom i hus for en måned siden, og nu venter der blot en tur på de østeuropæiske landeveje.

Se ovennævnte video om turens forløb – små forhindringer undervejs med bl.a. utæthed i den hydrauliske kobling og pludselig regnvej, som gjorde vejene ufremkommelige, også for en dansk ambulance.

Taknemligheden fra hospitalet, ja for hele byens side, er ubeskrivelig. Regionshospitalet i Odessa har udtalt, at nu har Izmail en bedre ambulance end de har, så nu må de selv køre de 5-6 børn om ugen, som børnehospitalet ikke selv kan behandle, de 300 km til Odessa.

Falck i Århus har sponsoreret en ambulance til børnehospitalet i Izmail, Ukraine.

Ved vores besøg i Ukraine i maj 2010 spurgte overlægen på børnehospitalet os, om det var muligt for os at fremskaffe en brugt ambulance til erstatning for den gamle. Vi indsendte anmodning til Falck i Århus, som den 7. september 2010 gav os tilsagn om en VW Caravelle. Vi er Falck dybt taknemmelige.

Den 13. september 2010 hentede vi ambulancen i Esbjerg og kørte den til Århus. Hospitalet i Ukraine blev underrettet herom og overlægens reaktion på at kunne se frem til at få en “ny ambulance” var efter vor målestok helt hysterisk af glæde.

Vi har nu fået de nødvendige tilladelser til selv at køre bilen til Izmail og den 1. juni 2011 forlader ambulancen Århus med kurs mod Izmail – en tur på godt 2.500 km.

Overvældende taknemmelighed for nødhjælpen

Den 24. maj 2010 vendte repræsentanter hjem fra et besøg i Izmail Ukraine og kunne berette om den overvældende taknemlighed, som ikke kun byen men hele området viser.

Se en kort vidio fra turen her http://www.youtube.com/watch?v=8h77l_8EwvM

I efteråret 2009 kom et nødråb fra børnehospitalet om hjælp til køb af livsvigtig og almindelig medicin som penicilin. Hospitalet havde ingen medicin til behandling af små børn, så de kunne overleve. ApiAid sendte 10.000 kr og for de penge har hospitalet ikke kun kunnet give børnene den nødvendige medicin men også købe iltapparat til små børn på børneafdelingen.

Iltapparatet var lige modtaget og hospitalets overlæge fortalte os glædestrålende mens hun pakkede udstyret ud: “Alle læger på hospitalet afdelinger står i kø for at låne udstyret – vi er så taknemlige for jeres hjælp.”

Nødhjælpens betydning er kendt ikke kun i byen Izmael men i hele Odessa regionen. Da regionens TV med et seergrundlag på mere end 2 mio. mennesker hørte om vores nødhjælp til børnehospitalet, mødte de op og var sammen med os på børnehospitalet med efterfølgende interview.

Ikke kun børnehospitalet viste deres taknemlighed. Overalt hvor vi kom frem, var det den samme taknemlighed. Men nøden er ekstem stor i Izmail. Iflg. Danida er Ukraines BNP så højt, at landet ikke er blandt de fattigste længere. Men det ser vi slet ikke noget til i Izmail. Det ser ud som om al udvikling foregår i de store byer, og myndighederne lader landområderne i stikken.

De ældre i Ukraine sulter og fryser

Vi har i Ukaine kontakt til flere ældre, der kunne få en acceptabel tilværelse hvis blot vi sendte dem kr. 150  hver måned.

Folkepensionen i Ukraine er på under hundrede kroner og ikke noget, man kan leve af. De ældre sulter og fryser i deres hjem.

ApiAid har derfor besluttet at spørge vore støttere og sympatisører, om ikke det var noget for dem at hjælpe en af disse ældre, som har det så svært?

Du kan enten sende dit bidrag direkte til ApiAid bankkonto 7110-0137224 mærke Sult og Kulde. Du kan også tegne et spomsorat med os og få fuld fradrag for indbetalingen ved at henvende dig til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Endelig kan du sende beløbet til vores bagland, Citykirken Århus konto 8140-0732494 mærke Sult og Kulde. Så får du, hvis du oplyser dit cpr. nr., fradrag for din indbetaling i henhold til ligningslovens § 8A.

Din indbetaling vil blive sendt ubeskåret videre, idet ApiAid betaler alle administrationsomkostningerne.

Tak for at du vil være med til at hjælpe os – også i denne sag.

Økonomisk og humanitær katastrofe

Den økonomiske krise i Ukraine nærmer sig et niveau, der i Europa kun overgås af Island. Bankindeståender er indefrosset således at man først kan hæve penge med 6 måneders varsel.

Samtidig hermed slår inflationen alle rekorder, så landet nærmer sig en humanitær katastrofe, hvis ikke der kommer massiv hjælp udefra.

ApiAids kontaktflade i Izmail mærker også i betydelig grad til krisen. Vi har ved flere lejligheder sendt akut humanitær hjælp af sted og når repræsentanter fra ApiAid i maj 2009 er i Izmail, så kan de danne sig et indtryk af situationen og finde ud af, om vores hjælp kommer frem til de rette og finde de steder, hvor vi kan gøre størst hjælp.

Madprojektet i Izmail

Under SommerCamp 2007 blev der indsamlet godt kr. 100.000 til et madprojekt i Izmail. Vor samarbejdspartner Feed The Hungry Ones her gennem flere år bespist adskillige hjemløse mennesker hver uge. Maden er blevet tilberedt i et køkken på få kvadratmeter og selve bespisninger er foregået under åben himmel. Når temperaturen kan falde helt ned til 20-30 grader de koldeste dage, er det en uholdbar situation.

Organisationens ledelse har den vision, at de gerne vil bespise 100 mennesker flere gange om ugen, og har derfor behov for en ny bygning indeholdende køkken, spisesal og toiletter. De har personale til rådighed og kan også finansiere den daglige drift. Projektet var budgetteret til kr. 150.000, men på grund af den meget høje inflation i Ukraine, stiger udgifterne til byggeriet konstant.

Med indsamlingen under SommerCamp 2007 bestående af kontanter og troesløfter, er vi dog kommet et godt stykke på vej.

ApiAid sendte i foråret 2008 kr. 40.000 til projektet, men der mangler desværre endnu ca. kr. 100.000. Vi vil derfor gerne bede vore trofaste støttere og nye støttere om at hjælpe os med at fremskaffe dette beløb.

Gennem Tips & Lotto fik ApiAid i juni måned 2008 kr. 65.000 til hjælp til indkøb af inventar til folkekøkkent, så vi kan se målet forude. Desværre stiger priserne meget, så der er behov for en håndsrækning.

December 2007 var byggeriet af folkekøkkenet kommet hertil og ved udgangen af 2008 er stueplanet færdig og indretningen er påbegyndt.

Legeplads til børn og unge i Izmail

ApiAid søgte i 2006 om tilskud fra Økonomistyrelsen til opførelse af en legeplads i Izmail, så børn og unge på lige fod med danske børn får en mulighed for at foretage sig noget meningsfyldt udenfor skoletid, når forældrene ikke er hjemme.

I sommeren 2007 fik vi bevilget kr. 50.000 til dette projekt, og ved vores besøg i Izmail i september 2007 kunne vi konstatere, at arbejdet med etableringen af lejepladsen er i fuld gang. Der vil blive mulighed for forskellige sportsaktiviteter udover de aktiviteter, som sædvanligvis tilbydes på en legeplads.

 

Nødhjælpen til Ukraine

API-Aid har gennem 9 år sendt nødhjælp til Ukraine. Der er sendt adskillige lastvognstog af sted. I sommeren 2005 påbegyndtes et nyt nødhjælpsarbejde i Izmail – en by, der ligger ved Donauflodens udmunding i Sortehavet. Izmail er en by med 80-90.000 indbyggere, og nød-hjælpen går gennem en pinsekirke, som har forsøgt at drive et hjælpearbejde på hospitaler, fængsler, børnehjem, alderdomshjem, ligesom kirken forsøger at hjælpe landsbyerne, som er i stor nød. Det skal bemærkes, at medlemmerne i kirken er meget fattige, og de ejer stort set heller intet, men de forsøger alligevel at give ud.

Mellemfolkeligt Samvirke har i 2009 bevilget tre transporter til Izmail. Hver transport koster ca. kr. 26.000. ApiAid har løbende sendt beløb til Izmail som hjælp til at betale  udgifterne ved selve distributionen i Izmail og de omkringliggende landsbyer.

Hospitalets ambulance fortæller i sig selv hvad man kan tilbyde i Izmail i dag.

Fra API-Aids side har vi flere gange haft medarbejdere i Izmail, og indtrykkene har været mange og stærke. Det er en by, hvor alle institutioner mangler alt. Børnehospitalet og TB-hospitalet mangler livsnødvendig medicin og mad, børnehjemmene mangler tøj, sko, legetøj, inventar, køkkengrej, og på besøg i nogle landsbyer må vi konstatere, at her mangler man simpelthen ALT. Mange huse er bygget af ler, og da temperaturen om vinteren kan komme ned på – 25 gr. er det ikke svært at forstå, at det kan kræve mange dødsfald. En gruppe fra API-Aid besøgte Izmail i september måned 2007. Vi besøgte bl.a. en flygtningelejr, hvor flygtninge fra Uzbekistan boede i huse, “bygget” af plastik. De får ingen hjælp de første 5 år, de opholder sig i Ukraine. De ernærede sig ved med håndkraft at grave 5 ha. jord og plante hvidkål, gulerødder og rødbeder, som sælges på markedet. Om sommeren har de således en indtægt, mens de er uden indtægt om vinteren. Vi besøgte også sygehuset, bl.a. Gynækologisk afd., hvor vi så kvinder sidde halvt op i sengene, da de lå i børnesenge. Det læs, der blev frigivet i september måned 2007, indeholdt bl.a. en del hospitalssenge med nye madrasser. Disse senge er afleveret  på Gynækologisk afd.

Men vi ved også, at der er mange i Izmail og landsbyerne i omegnen, som stadig venter på vores hjælp.