Landsbyen Olischiva får vand fra NLAs vandboring.
ApiAid var sidste år sponsor til en 105 meter dyb vandboring lidt ovenfor skolen. Efter en velvillig indsats fra Grundfoss kunne et hundrede tal af kvinder og børn for første gang få fyldt deres spande med frisk vand fra NLAs boring. Indtil i dag har de måttet bære vand over mange hundrede meter fra en vandpost med overfladevand. Men når solcellerne bliver monteret ved boringen, er der frisk vand hver dag.