ApiAid blev startet i 2002 af en række initiativtagere fra Citykirken Århus. Det kristne menneskesyn og kirken er omdrejningspunktet for ApiAid’s aktiviteter. Det skal dog understreges at ApiAid er en selvstændig forening med egen uafhængig bestyrelse og generalforsamling. Ligeledes er bestyrelsen helt ansvarlig for foreningens drift, økonomi og programmer.

Kirken stiller gratis lager- og pakkeplads til rådighed for foreningen. Endvidere rekrutteres en del af personalet til tøj- og containerpakning samt genbrugsbutikken blandt kirkens medlemmer.

Læs mere om Citykirken Århus