Landsbyen Olischiva får vand fra NLAs vandboring.
ApiAid var sidste år sponsor til en 105 meter dyb vandboring lidt ovenfor skolen i Olischiva. Efter en velvillig indsats fra Grundfoss, der ikke kun har sponsoreret vandpumpen men også sendt en mand til Arusha for at montere den, kunne et hundrede tal af kvinder og børn den 22. august 2012 for første gang få fyldt deres spande med frisk vand fra NLAs vandboring. Indtil i dag har de måttet bære vand over mange hundrede meter fra en vandpost med overfladevand. Men når solcellerne senere på året bliver monteret på vandtankene ved boringen, så er der frisk vand hver dag. Det var ikke så underligt, at jublen var stor da vandet fossede ud af slangen og alle gerne ville have del i de første friske og kolde dråber.

Vand til skolen fra egen vandboring

Den 21. august 2012 lykkedes det en specialist fra Grundfoss sammen med lokale kræfter, at få monteret to pumper fra Grundfoss i den 135 meter dybe vandboring, så der nu kan pumpes 6 m3 vand op i timen. Vandet føres af en godt 200 meter lang slange op i 3 store vandbeholdere på 10 m3 hver. Det er så meget vand, at skolen ikke selv kan bruge det og det er derfor hensigten, at en nærliggende skole og lokalbefolkningen kan benytte det vand, som skolen ikke selv har behov for.

NLA – New Life Academy

Projektets målsætning er at aflaste det tanzanianske skole system ved at give et tilbud til ekstremt belastede børnegrupper om skolegang, helse og en bedre fremtid uden prostitution, gadeliv og kriminalitet.
Børnene kommer fra hjem som er ekstremt fattige og ramt af sygdom og invaliditet. Ofte er familien ramt af invaliditet som gør at forældrene ikke kan forsørge en stor børneflok. Ofte er en eller begge forældre syge eller døde af aids eller lignende sygdom. Ofte er familien bare ekstremt fattig og kan ikke forsørge sig selv.
Disse børn bliver optaget i NLA i samarbejde med de lokale myndigheder. NLA er en skole som er specielt udrustet til at tage sig af disse børn og er specielt udrustet til at arbejde med deres socialt belastede baggrund og til at give dem en skolegang som giver dem et håb om fremtiden.
Skolen har i dag 320 børn som er i alderen 3 til 12 år. Skolens målsætning er at kunne have 600 børn i alderen 3 til 14 år.
NLA er afhængige af støtte fra sponsorer. Blandt andet til bygninger, inventarer, aktiviteter osv.

Det er vigtigt at børnene i NLA for en skoleuniform så at de er ens klædt. Mange af deres familie har ikke råd til at klæde deres børn og de kommer i skole i pjalter. Dette fører til mobning og tyveri. Skoleuniformen er til for at skabe et miljø, hvor alle kan føle sig trygge og ens og derfor en vigtig del af børnenes sociale tryghed. For at kunne møde det store behov for skolegang i blandt de udsatte børn, som er skolens specielle fokusområde er det vigtigt at, altid kunne formidle trygge og gode rammer. Disse skabes blandt andet ved at skolen kan tilbyde grønne områder med boldbaner, træer, buske og anden vegetation, så at børnene kan lege og udnytte deres sportsaktiviteter under ordnede forhold. Dette er meget svært i det område hvor NLA ligger. Lokalbefolkningen holder kvæg, som er fritgående og der er megen lidt forståelse for eller respekt for anden mands ejendom. Derudover kommer mange af børnene fra familier med interne familie stridigheder og børnene bliver ofte brugt som gidsler i denne strid og det er vigtigt for skolen at kunne tilbyde børnene og deres retmæssige værger sikkerhed og tryghed. Kriminalitet er også et stort problem i Tanzania og det kan til tider være meget svært at sikre skolens ejendom mod indbrud og tyverier.

Vi vil gerne bygge en skole, som kan rumme 600 elever og derigennem aflaste det tanzaniaske skolesystem. Pt. kan skolen rumme ca. 320 børn. På grund af den ofte svære økonomiske forhold, som børnene kommer fra, oplever skolen ofte at mange børn kommer i skole uden at have spist. I perioder med tørke har skolen oplevet, hvordan børn har gået op til 3 dage uden at få mad derhjemme. Dette er en uholdbar situation for skolen og derfor bespiser skolen børnene med vælling om morgenen og varm mad midt på dagen. Skolens køkken er i dag et træ skur og børnene får maden serveret ude i det fri. Dette vil vi også gerne kunne forbedre, således at arbejdsforholdene bliver bedre for køkkenpersonalet og børnene kan få serveret maden og indtage den under hygiejniske forhold. Derfor er det meget vigtigt for skolen at snarest få bygget en spisesal med tilhørende køkken. Denne bygning vil også komme til at fungere som skolens aula.

Hayleys House, et hjem for forældreløse piger står nu færdigt og bestyrerinden vil blive ansat d. 1. marts og derefter vil de første piger lige så langsomt begynde at flytte ind. Der bliver plads til 25 piger som absolut intet håb har for fremtiden hvis vi ikke hjælper dem.

Byggeprocessen har været lang og meget vanskelig og derfor er de en så meget større glæde at dette hjem, som er bygget til minde om Hayley der mistede sit liv ved en trafikulykke, nu er færdigt.

Billedet viser tilberedningen af frokost til alle skolens børn