ApiAid har gennem 20 år arbejdet i Ukraine og har oparbejdet et godt og tillidsfuldt forhold til en række samarbejdspartnere. Efter krigen er brudt du har vi allerede et læs med nødhjælp inde i Ukraine. Desuden finansierer ApiAid bespisningen af flygtninge i det Sydlig Ukraine.

Det var med stor glæde at ApiAid den 28. april 2012 har kunnet sende et nødhjælpslæs til Charitable organization FUND i Kiev og ikke mindst fordi læsset indeholdt udstyr til en komplet tandlægeklinik.

Sri Lanka. Nøglerne til et helt nyt hus sponsoreret af ApiAid blev givet til en lille familie i Trincomale i det nordøstlige Sri Lanka den 27. september 2013. Med dette hus består New Life Village af 11 huse beboet af mennesker, der har mistet alt under tsunamien eller borgekrigen.

ApiAid har den 1. februar 2012 været aktiv i 10 år. Det fejrer vi på bedste vis.

Det hele begyndte i det små, men vi må alle erkende, at alt har været med os, så vi i dag har en aktivitet omkring 1 million kroner. Det skyldes ikke mindst vores Genbrugsbutik Smukt og Brugt, som i 2011 havde en rekord omsætning på kr. 600.000.
Vi glæder os, sammen med de nødstedte, til hvad de kommende år vil frembringe.

Med en ApiAid beslutning i maj 2013 om at støtte skole i Arusha med et betydeligt beløb og ikke mindst med støtte fra en finsk samarbejdspartner, ser det ud til, at skolens fremtidige vækst er sikret. Skolen udvider nu med en secondary school så skolen fremover vil have elever på 11 klassetrin.

Den 1. juni 2011 kørte ambulancen fra Aarhus til Ukraine – læs mere om dette under Ukraine.
Falck i Århus har sporsoreret en ambulance til børnehospitalet i Izmail, Ukraine.
Vi har valgt selv at køre amulancen de godt 2.500 km til Ukraine. De nødvendige tilladelser er indhentet.
Ved vores besøg i Ukraine i maj 2010 spurgte overlægen os, om det var muligt at fremskaffe en brugt ambulance til erstatning for den gamle. Vi indsendte anmodning til Falck i Århus, som den 7. september 2010 gav os tilsagn om en VW Caravelle. Vi er Falck dybt taknemmelige.

Landsbyen Olischiva får vand fra NLAs vandboring.
ApiAid var sidste år sponsor til en 105 meter dyb vandboring lidt ovenfor skolen. Efter en velvillig indsats fra Grundfoss kunne et hundrede tal af kvinder og børn for første gang få fyldt deres spande med frisk vand fra NLAs boring. Indtil i dag har de måttet bære vand over mange hundrede meter fra en vandpost med overfladevand. Men når solcellerne bliver monteret ved boringen, er der frisk vand hver dag.

ApiAid uddeler den 5. december 2010 for første gang ApiAid legatet. Uddelingen finder sted i citykirken i Århus og vil blive givet til det projekt, som “århusdrengen” og bokseren Brian Mathiasen har i Bombasa i Afrika blandt afrikanske børn. Vi vil senere orientere om projekter men se allerede nu musikvideoen, som opfordre til at støtte projektet: Youtube Video

Det er en stor dag i skolens historie, at vand nu pumpes op fra en 120 meter dyb vandboring til skolens tre store vandtanke. Ved en velvillig indsats fra Grundfoss lykkedes det at pumpe vand op i en mængde på op mod 6 m3 i timen, nok til skolens eget brug og til den omkringboende.

Den 19. september 2010 kom Stephan Rajapakse til Danmark for at deltage i et 3 måneders kursus på Diakonhøjskolen. Kurset er et direkte resultat af vores samarbejdskonference i august 2009, hvor der mellem ApiAid og NLHOH i Sri Lanka blev fastlagt, hvad vi i samarbejde vil satse på de kommende år.