Det er en stor dag i skolens historie, at vand nu pumpes op fra en 120 meter dyb vandboring til skolens tre store vandtanke. Ved en velvillig indsats fra Grundfoss lykkedes det at pumpe vand op i en mængde på op mod 6 m3 i timen, nok til skolens eget brug og til den omkringboende.